Maandelijks archief: juli 2015

Matema Deventer

Gemiste Kans

Marjo | 29-07-2015

Wat een Gemiste kans! De Vrienden van het Cantonspark stelden aan het College van B&W voor om gedurende 1 à 1,5 maand een expositie te houden in de Wintertuin. Een expositie over verleden en toekomst van de monumentale glazen kas en het park ter ere van het honderdjarig bestaan van het Cantonspark.  Is er een betere tijdelijke bestemming denkbaar? Een tentoonstelling met een directe, rechtstreekse relatie met de locatie. Tijdelijk gebruik van de Wintertuin kan eraan bijdragen dat de nu  toch leegstaande kas bezoekers aantrekt waardoor het prachtige park en de bijzondere kas bij meer mensen bekend raken. Kijk eens naar het succes van de – in afwachting van een definitieve bestemming – tijdelijke openstelling van Paleis Soestdijk. Maar nee, de gemeente wil zich, aldus de Baarnsche Courant van 27 juli jl., ‘eerst beraden over wat er met de Wintertuin mogelijk is.’  Jammer dat verantwoordelijk wethouder Jansma deze prachtige voorzet van betrokken Baarnse vrijwilligers laat liggen en de positieve effecten van tijdelijk gebruik niet wil benutten. Een gemiste kans.