Maandelijks archief: januari 2008

BOP Baarn

 

De oprichting
De BOP is in 2002 opgericht met de bedoeling een frisse wind door de Baarnse lokale politiek te laten waaien. Wat in 2002 niet lukte, hopen we bij de gemeenteraads-verkiezingen in 2006 wel te realiseren: het in de wacht slepen van een aantal raads-zetels.
Waarom wil de BOP in de gemeenteraad?
De BOP is opgericht door Baarnaars die zich ernstige zorgen maken over de politieke ontwikkelingen in hun gemeente. Wij hebben geconstateerd dat er een geweldige kloof bestaat tussen het gemeentebestuur en de inwoners van Baarn. In dit verband hoeven we alleen maar te wijzen op de recente ontwikkelingen rond de Nieuwe Oosterhei en de Vogelbuurt.
Bij de vorige verkiezingen kozen Baarnaars massaal voor Hart voor Baarn. De BOP sprak toen de hoop uit dat deze nieuwe lokale partij haar belangrijkste verkiezingsbelofte – het dichten van de kloof tussen de gemeente en haar inwoners – in de praktijk zou gaan waarmaken. De afgelopen jaren hebben echter laten zien dat deze partij daarin niet is geslaagd. Wij van de BOP zien deze ontwikkeling met lede ogen aan en wij zijn dan ook van mening dat onze partij noodzakelijk is om het politieke klimaat in Baarn echt te verbeteren.Geen grote, kostbare verbouwingen
De BOP ziet Baarn als een ‘huis’ waarin prettig gewoond moet kunnen worden. Dat huis behoeft geen grote en/of kostbare verbouwingen te ondergaan. Onderhoud is een andere zaak. Dat moet goed en efficient gebeuren. Het huidige gemeentebestuur schiet daarin ernstig tekort. Denkt u in dit verband alleen maar aan het achterstallig onderhoud aan het oude gemeentehuis (begroot op tenminste ANDERHALF MILJOEN EURO), om over de geldverslindende plannenmakerij rond herinrichting van de Brink nog maar te zwijgen. In het voortraject is volgens berichtgeving in de media al meer dan 1 MILJOEN EURO uitgegeven. Ook het onderhoud aan straten, pleinen en (fiets)paden schiet in de beleving van de burgers van Baarn ernstig tekort.

Wie zijn wij?
Initiatiefnemers van de BOP Baarn zijn Kees Koudstaal, Ted van der Meer en Cok de Zwart. Wij hebben met elkaar gemeen dat wij al jarenlang in Baarn wonen, van onze gemeente houden en vinden dat het anders kan en beter moet. Daar willen wij ons ten volle voor gaan inzetten.