Maandelijks archief: december 2006

BOP-motie Bestevaerweg

Kees Koudstaal|december 2006

In de Raadsvergadering van november 2006 vroeg de BOP aandacht voor de onveilige situatie zoals die is ontstaan na de inrichting van de 30 km zone op de Bestevaerweg (gedeelte Bremstraat/Koekoeksbloemlaan). Het standpunt van de BOP is duidelijk: het instellen van 30 km zones is een prima zaak maar mag vanzelfsprekend niet leiden tot onveiliger verkeerssituaties. Bovendien vindt de BOP dat de inrichting van dergelijke zones zodanig moet zijn dat handhaving van de maximumsnelheid kan worden afgedwongen. Nu is het zo dat de gemeente Baarn kiest voor een sobere inrichting van die gebieden analoog het door vele gemeentes in Nederland onderschreven convenant ‘Duurzaam Veilig’ (centenkwestie!). Een en ander houdt in dat politie en Openbaar Ministerie in die gebieden niet handhavend optreedt.

Dat moet anders! Daarom zal de BOP binnenkort in het presidium (vergadering van raadsfractievoorzitters) pleiten voor het instellen van een raadscommissie die het in Baarn gehanteerde beleid in deze kritisch onder de loep zal nemen.

Wat de situatie op de Bestevaerweg betreft diende de BOP een motie in die met uitzondering van het CDA (zonder enige argumentatie overigens) raadsbreed is ondersteund.

Wordt vervolgd…

bestevaerweg_motie

Bericht BC d.d. 1-12-06