181212 Schriftelijke vragen BOP inzake klachten Rustoordbewoners (60544) BEANTWOORDING