Bestevaerweg niet doortrekken!

Komende maand september behandelt de gemeenteraad de Nota Mobiliteitsvisie. Een onderdeel van de visie vormt het doortrekken van de Bestevaerweg via de polder naar Soest. Terecht trekken de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) en de Vereniging Vrij Polderland (VVP) in de Baarnsche Courant van vrijdag 14 augustus fel van leer tegen dit onzalige idee. Het college geeft in de visie weliswaar aan dat het plan niet zijn eerste voorkeur heeft, maar waarom dan genoemd in de visie? In de discussie rond een cultuurhuis aan de Brink is de locatie HEMA/Bibliotheek ook als niet door het college gewenst optie ingebracht en maakt nu wel deel uit van de zoveelste onderzoeksronde. Wij delen de kritiek van de SBDE en de VVP in dezen ten volle en zullen volgende maand in elk geval voorstellen het idee volledig te schrappen uit de visie. Ook al omdat het karakter van de Bestevaerweg zich niet verhoudt tot het verkeersaanbod dat gaat ontstaan als dit onzalige bedenksel ooit bewaarheid zal worden.

Kees Koudstaal

Onafhankelijk strijden voor de goede zaak, dat is de BOP!

Aanvulling 21 juli 2020: De reactie van de Baarnsche Courant heeft laten weten onderstaande ingezonden brief niet te publiceren. Het zou teveel een herhaling van zetten zijn…

Er staan twee mogelijkheden voor je open als je als volksvertegenwoordiger deel uit gaat maken van de Baarnse gemeenteraad. Je sluit je aan bij de heersende politieke mores en deelt in de gezelligheid van het samenzijn of je stelt je op als onafhankelijk en kritisch politicus. Voor dat laatste heb ik in 2006 gekozen en ik ben blij dat ik dit tot op de dag van vandaag heb volgehouden. De olifantenhuid die ik in de loop van de jaren heb ontwikkeld maakt overigens dat het mij niet moeilijk valt mijn raadswerk te doen. Ik weet mij daarbij uitstekend gesteund door mijn fractiepartner Marjo Stam en het partijbestuur van de BOP. Dat collega-raadsleden mij beschouwen als een lastige horzel is geen nieuws. Maar ook buiten de raad val ik niet niet zelden buiten de pul. Lees verder

Handen af van het Borrebos!

Gooi & Eemlander 25 juni 2020

(Pagina aangevuld 15 juli 2020)

Paleis Soestdijk-eigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep wil tien appartementencomplexen bouwen op het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee en in het ten noorden daarvan gelegen Borrebos. In dat meer dan 200 jaar oude bosgebied zijn vijf van de tien complexen gepland, elk 15 meter hoog en elk met een oppervlakte van 800m2. Projectontwikkelaar Maya Meijer-Bergmans noemt de gebouwen ‘bosvilla-achtig’ en geeft aan dat er zoveel mogelijk rondom de bomen gebouwd gaat worden. Mevrouw weet niet waar ze over spreekt en dat is niet verwonderlijk, want jl. 23 juni bezocht zij het betreffende bosgebied voor het eerst. De meerderheid van de gemeenteraad heeft geen enkel probleem met de woningbouw, laat zich niets gelegen liggen aan de goed onderbouwde inbreng van insprekers die het natuurbelang benadrukken én vindt alle ophef die is ontstaan na de boodschap van de prinsessen Irene en Margriet maar onzin, waar bemoeien die inwoonsters van Doorn en Apeldoorn zich mee! Lees verder

Raad akkoord met verkwanseling natuurgebied

Het college van burgemeester en wethouders kan samen met de paleiseigenaar tevreden terugkijken op het debat in de raad over het Voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Het stond van te voren al vast dat de gemeenteraad het sein op groen zou gaan zetten voor het plan Made by Holland. De raadsmassages van het echtpaar Meijer-Bergmans voorafgaande aan het debat waren dan ook meer bedoeld voor de bühne dan dat er vrees aan ten grondslag lag. Het mag zo zijn dat de raad vorig jaar april het Ruimtelijk Kader Landgoed Paleis Soestdijk van tafel veegde, men rekende erop dat de raad net als de provincie al eerder deed een draai zou maken van 180 graden om zo de deur open te zetten voor een hotelvoorziening met 120 kamers aan de rand van het Baarnse Bos en de bouw van een woonwijk op het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee en het ten noorden daarvan gelegen meer dan 200 jaar oude Borrebos. Lees verder

De kaarten zijn geschud voor Landgoed Paleis Soestdijk

Deze maand oordeelt de gemeenteraad over het tweede plan Made by Holland dat de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) in petto heeft voor het Landgoed (Paleis) Soestdijk. Op vrijwel alle punten komt het voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) overeen met het Ruimtelijk Kader Paleis Soestdijk dat vorig jaar april van de agenda werd gehaald door de raad. De projectontwikkelaar en het college kregen middels een motie de oproep mee terug te komen met een VOBP zónder woningbouw buiten het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee en géén 120 kamers tellende hotelvoorziening zoals ingetekend langs de borders van het Baarnse Bos op de Parade. Daarenboven moest er sprake zijn van afgeronde mobiliteits- en natuuronderzoeken. Het VOBP dat nu voorligt bewijst dat zowel de projectontwikkelaar als het college lak hebben aan de wensen van de raad, en nog ernstiger, ondanks alle mooipraat ook aan die van de natuur.  Lees verder

Motie afscheid van stereotype zwarte piet

Tijdens de raadsvergadering van 24 juni jl. is een gezamenlijk door de fracties van de PvdA, Groenlinks en de BOP ingediende motie behandeld. Centraal punt in de motie, ruil zwarte piet in voor de roetveegpiet. De motie haalde het in aangepaste vorm, de subsidievoorwaarde is eruit gehaald, met een nipte meerderheid. Wij zullen u niet vermoeien met een door ons ingekleurd verslag van het debat, maar verwijzen u graag naar een artikel dat op 26 juni as. is te lezen in het AD. De strekking van dat verhaal geeft een beknopt maar helder beeld van het standpunt van de BOP is het soms verhitte zwarte-pietendebat.

Naschrift

In de Baarnsche Courant van 29 juni staat een overzicht van ‘sociale’ media reacties op de Baarnse zwarte pietenmotie. De meeste reacties getuigen van weinig support, een enkele is positief. In Amersfoort doen ze minder moeilijk dan in Baarn. Daar is het gewoon afgelopen met de stereotype zwarte pietfiguur. AD 29 juni 2020

En een kleine uitleg via BaarnFM

 

Een reactie op een Paardenmiddel

In de Baarnsche Courant van jl. 24 juni schrijft Eugene Leenders in de rubriek Paardenmiddel over mijn afscheid van de titel Nestor van de Raad. Dat ik die rol niet meer wil spelen heeft niets van doen met zoals Leenders suggereert mijn ‘clash’ met wethouder Jansma. Ik houd het erbij dat  ik er gewoon geen trek meer in had inhoud te geven aan die mij automatisch toegevallen functie. Op de column van Leenders zou ik niet hebben gereageerd ware het niet dat hij het niet kan laten de gevestigde Baarnse politieke orde na te apen door richting mijn adres op te merken: ‘Hij is vasthoudend bijvoorbeeld in het dossier Soestdijk. Hij krijgt kritiek dat hij op veel dingen tegen is zonder met oplossingen te komen.’ Ik kon het niet laten middels een ingezonden brief te reageren op het stigmatiserende statement van de columnist. Als u klikt op bovenstaande afbeelding komen zowel het Paardenmiddel als de in de rubriek Schrijvershoek geplaatste reactie groter in beeld.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Voorkoken achter gesloten paleisdeuren

Komende maand juli velt de gemeenteraad een oordeel over de toekomst van het Landgoed (Paleis) Soestdijk. Als de MeyerBergman Erfgoed Groep groen licht krijgt van de gemeenteraad zijn plan ‘Made by Holland’ verder uit te werken is het voorgoed gedaan met de rust op het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed. Dat het landgoed inclusief het paleis behouden moet blijven voor de toekomst en dat er derhalve gerestaureerd/gerenoveerd moet worden staat buiten kijf, echter de door de projectontwikkelaar bedachte weg om dit doel te bereiken doet bij ons de vrees rijzen dat het landgoed zal verworden tot een pretpark en dat is een ongewenste ontwikkeling. Lees verder

Het uur U nadert voor het Landgoed Soestdijk

Het college van burgemeester en wethouders zijn er samen met de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) uit. In het gepresenteerde voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) Paleis Soestdijk wordt uiteengezet hoe Made by Holland vorm moet gaan krijgen. Het plan komt vrijwel geheel overeen met het Ruimtelijk Kader Paleis Soestdijk dat vorig jaar april door de gemeenteraad naar de prullenmand werd verwezen. Lees verder

Dit schrijft de pers met daarbij een kleine persoonlijke noot

Zowel de Baarnsche Courant als de Gooi en Eemlander schrijven in de edities van vandaag over de raadsvergadering van jl. 27 mei. Over de inhoud van de stukken zal ik mij niet uitlaten, maar ik wil er wel een opmerking bij plaatsen. Mocht u uit de krantenberichten opmaken dat ik mij als raadslid geïntimideerd voelde door de notitie van de advocaat dan heeft u het mis. Zijn door de wethouder ingefluisterde vier A 4’tjes tellende respons op de inhoud van de motie laat immers alleen maar zien dat hij weinig kaas heeft gegeten van het aanbestedingsrecht. Ik doelde op het effect dat zijn notitie zou hebben op het overgrote deel van de raad dat zich niet heeft verdiept in de vigerende wet- en regelgeving inzake het gemeentelijk aanbesteden van diensten, maar blind vaart op dat wat de wethouder daarover verklaart. Dat wilde ik even gezegd hebben…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP


 

Gooi en Eemlander 29 mei 2020:

 

 


Baarnsche Courant 29 mei 2020: